Call 24/7 for emergency service(8 672) 63264

Home

Apie Mus:

UAB “Eldaga” yra bendrovė, vykdanti savo veiklą visoje Lietuvoje. Mes dirbame elektrotechninių paslaugų versle.

Kvalifikuoti darbuotojai – įmonės sėkmės garantas. Ypatingas dėmesys skiriamas bendrovės darbuotojų mokymui. Mūsų bendrovėje dirbantiems darbuotojams sudaromos sąlygos nuolat kelti savo kvalifikaciją, lankyti įvairius kursus ir seminarus, įgyti aukštesnį išsilavinimą kopti karjeros laiptais.  

Taip pat bendrovė didelį dėmesį skiria ekologiškumo, aplinkosaugos ir tvarumo temoms bei procesų įgyvendinimui. Vadovaudamiesi inovatyvumo ir tvarumo vertybėmis bei siekdami strateginių tikslų, mūsų darbuotojai stengiasi mažinti bendrovės veiklos aplinkai daromą neigiamą poveikį.

Siekiant užsibrėžtų tikslų bendrovė:
• užtikrina, kad aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems vadybos sistemos tikslams;
• įsipareigoja užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
• siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
• įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus.

 

Paslaugos:

Elektros darbai

Elektros instaliacijos projektavimo, montavimo darbai

Šilumos siurbliai

Konsultavimas, prekyba

Saulės elektrinės

Įrangos kompletavimas, montavimas

Vartų automatika

Vartų įrangos komplektavimas, montavimas

Kondicionavimo sistemos

Kondicionavimo įrangos komplektavimas, montavimas

Įmonių elektros ūkio priežiūra

Sužinokite daugiau

Lauko elektros tinklų projektavimas
Vidaus eletros instaliacijos projektavimas
Žaibosaugos skaičiavimas ir montavimas
Elektros prekės
Apšvietimo sprendimai
Konsultacijos elektros įvedimo klausimais

Kodėl Mes?

15 metų patirties
Kvalifikuoti darbuotojai
Kainos ir kokybės santykis
Licenzijuoti specialistai
Greitas paslaugų atlikimas

Klausimų pateikimo forma internetu:

  Mūsų partneriai

  Kontaktai

  Direktorius:

  Vytautas Urbutis

  +37067263264

  vytautas@eldaga.lt

  Inžinierius-projektuotojas:

  Vaidas Strauka

  +37065625292

  vaidas@eldaga.lt

  Inžinierius-projektuotojas:

  Richardas Plienius

  +37065090351

  richardas@eldaga.lt

  Inžinierius-projektuotojas:

  Valdas Norkus

  +37069920246

  valdas@eldaga.lt

  Buhalterė:

  Zofija Urbutienė

  844655864

  zurbutiene@gmail.com

  Pagal elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 

  “Vartotojo elektros įrenginių eksploatavimui privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį. Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti AK. Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti VK darbuotojas, turintis ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą. Elektros energetikos įmonėse toks asmuo skiriamas atsakingas tik už pagalbinių statinių (dirbtuvių, sandėlių, administracinių pastatų ir pan.) elektros įrenginius.

  22. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo skiria asmenį, atsakingą už elektros ūkį. Įmonės, įstaigos, bendrijos, ūkininkai, kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingu už elektros ūkį, gali sudaryti sutartis su įmonėmis, turinčiomis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.

  Asmuo, atsakingas už elektros ūkį, vykdydamas elektros įrenginių eksploatavimą, privalo užtikrinti patikimą elektros įrenginių veikimą pagal Taisyklių, EĮĮT ir TET reikalavimus, darbuotojų saugą ir sveikatą.

  23. Jei turimų žemosios įtampos elektros įrenginių leista naudoti galia yra ne didesnė kaip 30 kW arba esant vienfaziam elektros įvadui, skirti asmenį, atsakingą už elektros ūkį, nebūtina….”